Contact Form
Name - Surname
E - Mail
Message
Bu sayfadaki yazılı ve işitsel iletişim araçlarını ve elektronik posta adreslerini kullanarak ileteceğiniz kişisel verileriniz firma tarafından KVK Kanunu’nun beşinci maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla, talep/şikâyetlerinizin takibi ve gerektiğinde bu kapsamda sizinle iletişim kurulabilmesi amacıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz bu amaçla sınırlı olarak ASİ-AT At Binicilik Malzemeleri`in grup şirketleri ile iştirak ve bağlı ortaklıklarına ve gerektiği takdirde ilgili iş ortaklarına aktarılabilmektedir. Bu kutu dışında bir alanı tıklayarak bu bilgilendirmeyi okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi açıkça beyan etmiş olmaktasınız. KVK Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi  sayfamızı inceleyiniz.
You can share your suggestions, complaints and requests with us in order to make our shopping site more useful and to increase our service quality. State your problem clearly so that you can get a quicker and more accurate response to your message. Thanks for your interest.
Contact Information
MAIN
Fax:
Arapsuyu Mah. 649 Sok. No:12 / 1 Koray Apt. Konyaaltı / ANTALYA
Customer Service
+90 242 228 84 80